ویرایش عکس یا فیلم دیحیتال، وجهی جدانشدنی از عکاسی یا تصویربرداری دیحیتال است. آگاهی از پایه های اصلی ویرایش عکس و خوانش آنها از قبیل وضعیت نوردهی (اکسپوژر)، تصحیح رنگ، Histogram ، درخشندگی، کنتراست و سایر مشخصات تصویر و توانایی تصحیح آنها می تواند ما را در رسیدن به تصویری مطلوب یاری رساند.

کارگاه آموزشی “آشنایی با Histogram و Dynamic Range “که توسط مهندس “سهراب فرجی “برگزار می گردد، حاوی نکات کاربردی و عملی فراوانی برای کلیه علاقه مندان عکاسی و تصویربرداری است و توانایی آنها را برای رسیدن به تصویر مطلوب افزایش می دهد.

شرکت در این کارگاه رایگان است. جهت هماهنگی برای شرکت با شماره های 07138312200 و 09173841591 تماس حاصل فرمایید.

شیراز، چهارراه هوابرد بلوار سرباز، قبل از شبان ساختمان آهنگ

پنج شنبه 3 مرداد ساعت 18.00