ماکروگرافی در واقع ایجاد تصویری بزرگ از یک جسم کوچک است. لنزهای معمولی عکاسی تا اندازه مشخصی می توانند به جسم نزدیک شوند که این فاصله معمولا روی لنز نوشته شده است. اگر بخواهیم به جسم کوچکی نزدیک شویم و عکاسی کنیم، ناچار باید از لنزی استفاده کنیم که برای همین منظور ساخته شده اند که به آنها لنز ماکرو می گویند. اما این لنزها اغلب گران هستند. اما راههای دیگری نیز برای عکاسی ماکروگرافی وجود دارد. یکی از این روشها استفاده از Extention tube است. در واقع، این وسیله صرفا یک لوله توخالی است که بین دوربین و لنز قرار می گیرد و امکان عکاسی از اجسام ریز را فراهم می کند.

از آنجا که این وسیله بسیار ساده است، بنابراین قیمت پایینی دارد بعضی از نمونه های آن بیش از 10 دلار نیست. حتی بعضی ها که حوصله و علاقه دارند، می توانند خود، آن را بسازند. در بازار عموما این لوله ها سه تکه است که شامل کوچک، متوسط و بزرگ است. البته می توان هر سه اینها را به هم وصل کرد تا به لوله ای نسبتا بزرگ رسید. هر چه اندازه لوله بزرگ تر باشد، امکان عکاسی از نزدیک بیشتر فراهم می شود.

هنگام استفاده از Extention tube باید به دو نکته توجه کرد. 1- به هنگام استفاده آن نمی توان از اشیاء با فصله زیاد عکاسی کرد. حتی اگر جسمی در فاصله یک متری هم باشد، امکان واضح سازی وجود ندارد. 2- هنگام استفاده از این وسیله، میزان نور ورودی به درون دوربین کاهش می یابد که باید از طریق سرعت شاتر و یا بالا بردن حساسیت، آن را جبران نمود. البته افزایش حساسیت موجب ایجاد نویز و کاهش کیفیت تصویر می شود. چون در عکاسی ماکروگرافی به موضوع زیاد نزدیک می شویم، لرزش دست نیز زیاد محسوس است بنابراین استفاده از سه پایه برای ثابت بودن دوربین در بسیاری از موارد ضروری است.

در کلیپ زیر، نحوه بستن Extention tube به دوربین نشان داده می شود. این وسیله برای همه دوربین ها کارایی دارد. شما باید بستگی به مارک دوربین خود، Extention tube  مربوط به دوربین را تهیه کنید.