دوربین های دیجیتال قابلیت تغییر حساسیت به نور را دارند. به طور معمول اگر در شرایط نور زیاد قرار داشته باشیم، حساسیت پایین مثلا 100 را برای عکاسی انتخاب می کنیم و اگر در شرایطی قرار داشته باشیم که نور محیط کم باشد، از حساسیت زیاد مثلا 3200 یا بیشتر استفاده می کنیم. اما باید بدانیم که حساسیت بر وضوح، کیفیت، رنگ و کنتراست تصویر تاثیر دارد. در ویدئوی زیر تفاوت دو عکس با حساسیت کم و زیاد را می بینیم.

 

 

 

باید بدانیم وقتی حساسیت را در دوربین تغییر می دهیم مقدار نوری که باید برای ایجاد تصویر به سنسور برخورد می کند نیز تغییر می یابد. اگر حساسیت را مثلا از 100 به 200 تغییر می دهیم، در واقع، حساسیت سنسور را دو برابر کرده ایم در نتیجه به میزان کمتری نور برای ایجاد تصویر نیاز است. در عکاسی این یک رابطه مشخص و مستقیم است. اگر یک پله نوری حساسیت را افزایش دادیم، یک پله نوری باید به سنسور کمتر نور بخورد که این کار از تغییر دیافراگم یا سرعت حاصل می شود. ویدئوی زیر چگونگی این تغییر را نشان می دهد.