در دنیای پر رقابت امروزی، کارخانه های متعدد دوربین سازی برای جلب مشتری ترفندها و راه کارهای زیادی را به کار می بندند. یکی از نکاتی را که عکاسان باید بیاموزند این است که چه دوربینی برای کارشان مناسب است. دوربین ها از لحاظ اندازه و عملکرد تفاوت هایی با هم دارند در دوربین های قابل حمل یا در اصطلاح قطع کوچک دیجیتال، دو اصطلاح وجود دارد که عکاسان باید آنها را بدانند. این دو اصطلاح، full frame و half frame  یا APS c است. شناختن ویژگی هر کدام می تواند در انتخاب عکاس کمک کند.

در ویدئوی زیر تفاوت این دو نوع دوربین توضیح داده می شود و ارتباط آنها با دوربین های آنالوگ نیز بررسی می شود.

لطفا از راههای ارتباطی ما نکات و یا مواردی را که در نظر دارید با ما در میان بگذارید.

رههای ارتباطی ما

www.sepantatasvir.com

sepantatasvir اینستا

38312200-071 Tel

09173841591 :Mob