تمام دوربین های عکاسی حرفه ای و نیمه حرفه ای، گزینه ای دارند به نام Bulb. این گزینه وقتی انتخاب می شود سرعت شاتر دوربین به حالت دستی در می آید. بدین معنی که وقتی دکمه عکاسی را در دوربین فشار می دهیم، پرده شاتر باز می شود و به سنسور نور می خورد و تا زمانی که دکمه را نگه داشته ایم، همچنان سنسور دوربین در معرض نور قرار دارد. می توانیم دکمه عکاسی را فشار داده و مثلا یک ساعت نگه داریم. مسلما از این گزینه وقتی استفاده می شود که در موقعیت تاریک قرار داریم مثلا عکاسی نجوم و یا عکاسی در شب.

وقتی این گزینه انتخاب می شود، نورسنجی دوربین فعال نیست. نورسنج هنگامی فعال است که دیافراگم و زمان یا سرعت شاتر، مشخص باشد و چون گزینه Bulb یعنی مدت زمان در دست عکاس است، پس نورسنحی هم ممکن نیست. در این حالت، می بایست بر حسب آزمون و خطا استفاده کنیم یعنی بستگی به شرایط، مدت زمان را به نحوی انتخاب کنیم تا تصویر مطلوب حاصل آید. مسلما در چنین حالتی باید حساسیت یا Iso در حالت Auto Iso نباشد بلکه حساسیت مشخصی را انتخاب کنیم. یکی از استفاده های متداول حالت Bulb عکاسی از رعد و برق است. دوربین را به سمتی که احتمال رعد و برق است مستقر می کنیم (استفاده از سه پایه الزامی است) و در حالت Bulb دکمه دورببین را فشار می دهیم تا شاتر باز شود و سنسور در معرض نور قرار بگیرد. به محض اینکه رعد و برق ایجاد شد، دکمه دوربین را رها می کنیم. بدین ترتیب، رعد و برق ثبت می شود.

همچنین از این حالت برای عکاسی از ستارگان نیز انجام می پذیرد. حتما عکس هایی را دیده اید که ستاره ها در آسمان به صورت منحنی از دایره ثبت شده اند، این عکس ها نیز با حالت Bulb صورت می گیرد. بعضی از دوربین ها حالت T هم دارند که همان عملکرد Bulb  را دارد با این تفاوت که وقتی روی این حالت می گذاریم، با فشار دکمه عکاسی شاتر باز می شود، دست را از دکمه عکاسی رها می کنیم، همچنان شاتر باز است و بعد از زمانی که مد نظر ما است، مجددا دکمه دوربین را فشار می دهیم تا شاتر بسته شود. این حالت برای زمانهای خیلی طولانی استفاده می شود. همواره هنگام استفاده از این حالت، دوربین باید جای ثابتی مستقر باشد. مثلا سه پایه.

کلیپ زیر را ببینید تا با عملکرد این حالت بیشتر اشنا شوید.