همه دوربین های عکاسی و تصویربرداری گوشه ویزور، دکمه ای چرخان دارند که برای تنظیم دیوپتر چشم و دوربین است. باید قبل از استفاده از دوربین، این چشمی تنظیم شود. یک بار تنظیم برای دوربین شما کافیست مگر اینکه افراد دیگری هم با دوربین شما کار می کنند.

پدر ویدیوی زیر نحوه تنظیم ویزور به شما آموزش داده می شود.

پ