نشست تخصصی عکاسی : تحلیل عکاسی مستند اجتماعی در ایران (عباس عطار، کاوه گلستان)
عکاسی مستند اجتماعی و فتوژورنالیسم در ایران اعتبار و اهمیت زیادی دارد. از جمله دلایل رشد و رونق عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی مطبوعاتی، وقوع انقلاب، جنگ تحمیلی و حوادث متعدد و جریانهای اجتماعی در ایران بوده که این کشور را در چهل سال گذسته، کانون خبر کرده است. همین ویژگی ها، موجب گشته تا شاخه عکاسی مستند اجتماعی و فتوژورنالیسم قوّت گیرد و عکاسان شاخصی در این شاخه فعالیت کنند.

گرچه معمولا عکاسان مطبوعاتی یا مستند اجتماعی تحت پوشش آژانس یا خبرگزاری و یا بنگاه های خبری و نشریات فعالیت می کنند و سیاست های آنها را دنبال می کنند با اینحال می توان گرایش های فردی و رویکردهای مختلفی را بین عکاسان این شاخه ردیابی کرد.

دو جریان مهم که قابل تسرّی به خیلی از عکاسان است را می توان به بینش، عملکرد و نتیجه دو عکاس مهم ایرانی یعنی “کاوه گلستان” و “عباس عطار” خلاصه کرد. این دو تقریبا هم سن و سال بودند و هر دو عکاس مطبوعاتی بودند اما رویکرد آنها پیرامون عکاسی مطبوعاتی کاملا متفاوت بود.

این تفاوت ها کدام هستند؟ وجوه اشتراک کار آنها در چیست؟ مرز بین این دو رویکرد را چگونه می توان مشخص کرد؟ اعتبار هنری یا حرفه ای در عکاسی مطبوعاتی چگونه همپوشانی دارند و وجوه افتراق آنها چگونه است؟

نشست تخصصی عکاسی این هفته به این موضوع اختصاص دارد. سخنران این نشست دکتر زارع خلیلی خواهد بود. دکتر زارع خلیلی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و دکترای رشته عکاسی از دانشگاه سوربن کشور فرانسه است.

شرکت برای علاقه مندان به عکاسی آزاد و رایگان است. به دلیل ظرفیت محدود، با تلفن های موسسه گنجینه هنر تصویر سپنتا هماهنگی فرمایید.

38312200 و 09173841591

پنج شنبه 28 شهریور 98 ساعت 18

شیراز، چهارراه هوابرد، بلوار سرباز، قبل از خیابان شبان، ساختمان آهنگ موسسه فرهنگی هنری “گنجینه هنر تصویر سپنتا”