نشست تخصصی عکاسی: “Mirrorless یا SLR مسئله این است!!!”

شرکت های تولیدی دوربین عکاسی در رقابت با هم، درعرصه دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای دو نوع دوربین تهیه می کنند. این دو نوع عبارتند از بدون آینه یا Mirrorless و دوربین های انعکاسی که در بازار رفلکس یا DSLR شهرت دارند.

عکاس برای خرید و استفاده از این دو نوع چه ملاک ها و شاخص هایی را باید مدّ نظر قرار دهد؟

کارکرد هر کدام از این دوربین ها چیست؟

کاربرد هر کدام از این دوربین ها چیست؟

کدامیک بر دیگری مزیت دارد؟ نقاط ضعف و قوت هر دو نوع کدام است؟

سیاست شرکت های تولیدی در ترغیب عکاس به کدام نوع دوربین است؟

انتخاب نهایی یک عکاس چگونه شکل می گیرد؟

و موارد دیگری که در بررسی این دو نوع دوربین صورت می گیرد، در کارگاه آموزشی و نشست تخصصی عکاسی در محل “موسسه گنجینه هنر تصویر سپنتا” صورت می گیرد.

سخنران این نشست، دکتر زارع خلیلی ، عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و دکترای عکاسی از دانشگاه سوربن فرانسه خواهد بود.

شرکت در این کارگاه آزاد و رایگان است . به دلیل ظرفیت محدود، با تلفن های موسسه 07138312200 و 09173841591 تماس و هماهنگی حاصل فرمایید.

آدرس مرکزی موسسه، شیراز، چهارراه هوابرد، قبل از شبان ساختمان آهنگ

زمان: پنج شنبه 17 مرداد ماه 98 ساعت 18.00