آموزش موسیقی ایرانی

 • آموزش تار , سه تار
 • آموزش سنتور
 • آموزش کمانچه
 • آموزش نی
 • آموزش تنبک
 • آواز ایرانی

آموزش موسیقی کلاسیک

 • آموزش پیانو
 • آموزش ویولن
 • آموزش چلر ( ویولن سل)
 • آموزش سازهای بادی
 • آموزش گیتار پاپ و کلاسیک
 • آواز پاپ و کلاسیک

دوره های سلفژ

 • آموزش صداسازی
 • آموزش دشیفراژ
 • آموزش ربتم
 • آموزش نت خوانی
 • دوره های تخصصی تئوری موسیقی کلاسیک ایرانی

دوره های ریتم خوانی

 • اجرا و آموزش انواع مترهای مرسوم در موسیقی ایرانی
 • اجرا و آموزش انواع مترهای مرسوم در موسیقی کلاسیک
 • آشنایی کامل با انواع میزان ها و مترهای موسیقی کهن و معاصر