عکاسی کاربردی

ثبت نام
 • آشنایی با دوربین، عدسی ها و تاریخچه عکاسی
 • مفهوم و کاربرد دیافراگم و تعیین عمق میدان وضوح
 • کارکرد سرعت و مفهوم آن در عکاسی
 • آشنایی با حساسیت و کاربرد آن
 • مفهوم نورسنجی و استفاده از کارت خاکستری
 • آشنایی با وایت بالانس و تصحیح رنگ در عکاسی
 • ماکروگرافی و کپی برداری
 • ترکیب بندی و کادربندی در عکاسی
 • زیبایی شناسی و نقد عکس
 • فلاش و نورپردازی
 • استودیو و تجهیزات آن
 • آشنایی با عکاسی پرتره، فتوژورنالیسم، معماری و طبیعت

عکاسی تکمیلی


ثبت نام

دوره تکمیلی (پرتره و تبلیغات)

 • آشنایی با اصول نورپردازی و نورسنجی
 • آشنایی با ابزار و تجهیزات عکاسی تبلیغاتی و پرتره
 • مبانی فنی و نظری تبلیغات
 • آشنایی با اصول عکاسی صنعتی
 • آشنایی با اصول عکاسی از میوه و سبزیجات تازه
 • آشنایی با اصول عکاسی تبلیغاتی غذای سرد
 • آشنایی با عکاسی تبلیغاتی مواد غذایی گرم
 • خلاقیت و نوآوری در عکاسی تبلیغاتی
 • مبانی نظری و فنی در عکاسی پرتره
 • اصول نورپردازی کلاسیک
 • اصول نورپردازی پروانه ای و های کی، ریم لایت و کاربردهای آن
 • استفاده از نور طبیعی در عکاسی پرتره
 • تلفیق نور روز و فلاش در عکاسی پرتره و ملاحظات فنی و روانشناختی
 • کاربرد رفلکتورها و تلق های رنگی در عکاسی پرتره
 • روانشناسی در عکاسی پرتره و نحوه برخورد با سوژه و ملاحظات فرهنگی و هنری
 • نحوۀ ارائه عکس و اصول ارتباط با مشتری و رضایتمندی سفارش دهنده

دوره تکمیلی ( فتوژورنالیسم و طبیعت)

 • نگرش های مختلف در عکاسی خبری
 • تفاوت در شخصیت عکاس و نحوه عکاسی خبری یا مستند اجتماعی
 • اصول حرفه ای و خصوصیات فردی در عکاسی خبری و مستند اجتماعی
 • اصول انشاء تصویری و مقاله تصویری و قواعد حاکم بر آن
 • ویژگی های شخصیتی عکاس فتوژورنالیسم و چگونگی دستیابی به آن
 • رعایت اصول فنی، اجتماعی، صنفی واخلاقی در عکاسی فتوژورنالیسم
 • اصول و قواعد فنی در عکاسی طبیعت
 • آشنایی با عکاسان صاحب سبک در عکاسی طبیعت
 • بررسی کاربرد تن مایه خاکستری و رنگ در عکاسی طبیعت
 • ترکیب بندی های رایج در عکاسی طبیعت
 • نحوه تعامل عکاس و نگرش او به طبیعت
 • آشنایی با تکنیک های رایج فنی در عکاسی طبیعت
 • آشنایی با نحوه محافظت و استتار در عکاسی طبیعت و اصول نگهداری تجهیزات مربوطه

عکاسی تخصصی


دوره تخصصی (تبلیغات)

 • بررسی تاریخچه عکاسی تبلیغاتی
 • شناخت تجهیزات و ابزار در عکاسی تبلیغاتی
 • اصول اولیه عکاسی تبلیغاتی در استودیو
 • نورپردازی و نحوه عکاسی روی میز (Table photography ) با کمک نور روز و فلاش استودیویی
 • نحوه نورپردازی اجسام صاف، فلزی و براق
 • نحوه نورپردازی مایعات در عکاسی تبلیغاتی
 • اصلاح پرسپکتیو و تعیین عمق میدان وضوح مناسب در عکاسی تبلیغاتی
 • نحوه نورپردازی و محاسبه اندازه گیری نور فلاش در پروژه های ویژه مثل ماکروگرفی، عکاسی از صفحه نمایشگر یا اجسام خاص
 • نحوه تعامل با تیم تبلیغاتی و شناسایی و پیش بینی اهداف تیم
 • روانشناسی سفارش دهنده در عکاسی تبلیغاتی و قواعد اقتصادی در عکاسی تبلیغاتی
 • مدیریت و برنامه ریزی در عکاسی تبلیغاتی (آگاهی از بازار کار، استفاده از فضای اینترنتی، فضای مجازی، رعایت قوانین کپی رایت، آشنایی با قواعد حقوقی و نحوه قیمت گذاری بر تولید نهایی)

دوره تخصصی (پرتره)

 •  آشنایی با اصول و قواعد کلی عکاسی پرتره
 •  ابزار، تجهیزات، فضاهای استودیویی در عکاسی پرتره
 •  آشنایی با مسائل فرهنگی و ویژگی های جامعه شناسی و پیامدهای آن در عکاسی پرتره
 • آشنایی اصول نورپردازی با استفاده از نور طبیعی (نور روز)
 • آشنایی با اصول نورپردازی با نور مصنوعی پیوسته در عکاسی پرتره
 • آشنایی با نورپردازی با فلاش استودیویی در عکاسی پرتره
 •  آشنایی با تلفیق نور مصنوعی و نور روز در عکاسی پرتره
 • آشنایی با بازتاب دهنده ها، مودیفایرها، کاربرد چارت رنگی، تلق های رنگی و ملاحظات فنی در عکاسی پرتره
 •  اصول و نحوه روانشناسی سوژه توسط عکاس در عکاسی پرتره
 •  عکاسان معتبر پرتره و تجزیه و تحلیل آثار آنها
 •  اصول اصلاح و رتوش قبل از عکاسی پرتره
 • آشنایی با نحوه ارائه و عرضه عکس  در عکاسی پرتره

ثبت نام

دوره تخصصی (فتوژورنالیسم)

 • بررسی تاریخچه عکاسی خبری و مستند اجتماعی
 • تئوری های مختلف در عکاسی خبری
 • تفاوت در شخصیت عکاس و نحوه عکاسی خبری با مستند اجتماعی
 • نحوه تعامل عکاس و آژانس مطبوعاتی
 • اصول حرفه ای و خصوصیات فردی در عکاسی خبری و مستند اجتماعی
 • آشنایی با عکاسان معتبر خبری و نحوه ارتباط با آژانس های عکاسی
 • اصول انشاء تصویری و قواعد حاکم بر آن
 • اصول و قواعد عکاسی ورزشی
 • اصول و قواعد عکاسی جنگ
 • اصول و قواعد عکاسی از حوادث غیر مترقبه
 • رعایت اصول اخلاقی در عکاسی خبری و مستند اجتماعی با تاکید بر جنبه های فرهنگی

دوره تخصصی (طبیعت)

 • بررسی تاریخچه عکاسی طبیعت
 • آشنایی با ابزار و تحهیزات متعارف در عکاسی طبیعت
 • اصول و قواعد فنی در عکاسی طبیعت
 • آشنایی با عکاسان صاحب سبک در عکاسی طبیعت
 • بررسی و تجزیه تحلیل آثار معتبر در عکاسی طبیعت
 • آشنایی با نگرش سیاه و سفید در عکاسی طبیعت
 • بررسی کاربرد رنگ در عکاسی طبیعت
 • ترکیب بندی های رایج در عکاسی طبیعت
 • نحوه تعامل عکاس و ارتباط وی با طبیعت
 • آشنایی با نحوه تصحیح پرسپکتیو با دوربین معماری در طبیعت
 • آشنایی با تکنیک های متنوع از قبیل بازی با نور، استفاده از فلاش، نوردهی طولانی، کاربرد فیلترها در عکاسی طبیعت
 • آشنایی با ماکروگرافی در عکاسی طبیعت